Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Iphone 8 | 8 Plus

Các iPhone 8  iPhone 8 Ngoài ra là điện thoại thông minh được thiết kế, phát triển, và tiếp thị bởi Apple Inc. Đây là lần thứ mười một thế hệ của iPhone . Họ đã được công bố vào ngày 12 tháng 9 năm 2017, cùng với iPhone X cao cấp hơn , tại Nhà hát Steve Jobstrong khuôn viên Apple Park , và được phát hành vào ngày 22 tháng 9 năm 2017, thành công iPhone 7iPhone 7 Plus .

Bên cạnh việc bổ sung kính trở lại, thiết kế của iPhone 88 Plus phần lớn tương tự như thiết kế của người tiền nhiệm của họ. Những thay đổi đáng chú ý bao gồm việc bổ sung sạc không dây , bộ xử lý nhanh hơn và máy ảnh cũng như màn hình được cải thiện. Apple IPhone 8 và 8 Plus chia sẻ hầu hết phần cứng nội bộ của họ với iPhone X.

Tiếp nhận các điện thoại đã được trộn lẫn, với các nhà phê bình ca ngợi việc bổ sung sạc không dây và bộ vi xử lý Apple A11 mới.

  • Switch to grid layout
  • Swtich to table layout
G